۴۹.

آدم ها در سکوت فراموش می شوند ... 

/ 6 نظر / 43 بازدید
رها@

نمیشن !

رها@

راست میگی میشن ! ولی تو فراموش نشدی [ماچ]

رها@

اول هم هستم تازشم !!![عینک]

AFO

hom

مهرداد

در کنار هم بودن هم فراموش می شن.

نقره

خودت گفتی خود بوق پندار نباشیم سرت شلوغه و اینا حالا میگی فراموش شدی.تو تکلیفو روشن کن خو ای بابا ما فراموش نکردیم خلاصه ابجی[نیشخند]