۵۲.

هر شب می گویم فردا میروم دنبال زندگی ام

هر صبح می ترسم از تنهایی های ادامه راه

هر شب بغض می کنم و اشک می ریزم 

هر صبح می گویم کاش امروز روز دیگری بود

هر شب 

هر صبح

هر دم همین است. بین ماندن و رفتن. بین خواستن و نخواستن . بین بودن و نبودن ...

بین دو هیچ ... 

/ 5 نظر / 40 بازدید
رها@

زندگی همینه...[گل]

رها@

و مثل همیشه اوووووووووللللللل !!! " ک" هم نداره تازشم [نیشخند]

ا ی ن

دوتا "ک" داره خط سوم و چهارم چرا همه زندگی ها شبیه هم شدن [خنثی]

رها@

نه خیر نگار خانوم ! اووووووووول "ک" نداره !!![نیشخند]

مهرداد

[ناراحت]