۴۴.

پارسال این موقع ها ایران بودم. با یک عالم اتفاق های عجیب غریب که توی ده روز آخر سفرم افتاد. اتفاق هایی که خیلی چیزها رو تغییر داد خیلی چیز ها رو بهم فهموند و خیلی آدم ها رو بهم شناسوند. بیشتر از همه خودمو .. 

حالا یک ساله تاوان حرف یک روز رو میدم و تاوان یک هوس رو .. 

اما چیزی که از اونا مهم تره اینه که من خسته ام هنوز .. اما بی تفاوتم بهش .. 

کاش این روزها و اون روزها یادم بمونه .. 

/ 2 نظر / 29 بازدید
afo

هي واي من .... چاره ايي جز بي تفاوتي نيست خواهر جان ... چه ميتونيم بكنيم آيا ... يا افسردگي و خستگي و نداري و بي انگيزه گي و همه بايد كنار اومد سپرد به زمان ببينيم چه تاجي ميخواد به سرمون بزنه ... دارم فكر ميكنم به تاوان يك حرف و يك هوس [متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر] يحني شي بوده ؟!!!

مرجان . در جستجوی خویشتن .

[گل]